Ved å bytte dagens tradisjonelle lyskilder til LED, sparer man inntill 80% på strømforbruket

Vi har mange smarte og enkle løsninger 

ENERGIBESPARENDE

Led belysning er den enkleste måten å spare strøm på

MILJØVENNLIG

Du sparer miljøet

KOSTNADSEFFEKTIVT

Spar penger og samtidig spar miljøet

SPAR PENGER SPAR MILJØET


LED er ikke bare bedre for økonomien din, sparer du strøm så sparer du penger men også samtidig miljøet. I fremtiden vil vi ha et langt større energibehov enn vi har i dag, spesielt med inntog av EL-biler og andre elektriske maskiner. Men det er ikke bare strøm besparelsen som gjør LED bedre for miljøet, disse er ikke produsert med kvikksølv og bly og er derfor mye mere miljøvennlige i så henseende.

ENERGISMART BEDRIFT 


Nå har alle rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i bedrift og bolig.

Enova hjelper med å ta energivalg som er gode å leve med. Enova støtter dere som vil gjøre bedriften ell  er boligen energieffektiv, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Dere har rett til å få tilskudd når dere investerer i en eller flere av enegitiltakene som inngår i Enovatilskuddet.   

Copyright © Med enerett