ENERGIBESPARELSE


LED er ikke bare bedre for økonomien din, sparer du strøm så sparer du penger men også samtidig miljøet.

Vanlige glødepærer omdanner ca. 5% av energien den forbruker til lys, resten omdannes til varme. Det argumenteres for at det er en fordel at belysningen også gir fra seg varme, men varme fra lys er mer brannfarlig og ulønnsomt. I sommerhalvåret har du ingen verdi av å få varme fra belysning, så det betyr med andre ord at denne bieffekten er ulønnsom halve året. I fremtiden vil vi ha et langt større energibehov enn vi har i dag, spesielt med inntog av EL-biler og andre elektriske maskiner. Men det er ikke bare strøm besparelsen som gjør LED bedre for miljøet, disse er ikke produsert med kvikksølv og bly og er derfor mye mere miljøvennlige i så henseende.

Copyright © Med enerett